0

ULTIMATE DIRECTION

Self-Propelled  |  Designed by Athletes  |  For Athletes


Ultimate Direction คิดค้นและผลิตอุปกรณ์พกน้ำขณะวิ่งเป็นแบรนด์แรกของโลก โดย Bryce Thatcher

ด้วยคอนเซปท์ที่ต้องการวิ่งหรือผจญภัยในระยะทางไกล โดยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องของน้ำดื่ม

Signature Series™ ตอบโจทย์การพกเป้น้ำในขณะวิ่ง ด้วยการออกแบบแยกกันระหว่างเป้น้ำผู้ชายและเป้น้ำผู้หญิง

Ultimate Direction ยังคงมุ่งมั่นในการคิดค้นอุปกรณ์พกพาน้ำดื่มในขณะวิ่ง อย่างต่อเนื่องและหลากหลาย


COLORADO  |  USA

ON SALE!

ULTRA JACKET V2 | MEN
SALE

ULTRA JACKET V2 | MEN

6450 บาท
4515 บาท
ULTRA JACKET V2 | WOMEN
SALE

ULTRA JACKET V2 | WOMEN

6450 บาท
4515 บาท
HARDROCKER 2019 VEST
SALE

HARDROCKER 2019 VEST

5750 บาท
2875 บาท
MARATHON VEST (2018)
SALE

MARATHON VEST (2018)

2750 บาท
1925 บาท
ADVENTURE VEST 4.0
SALE

ADVENTURE VEST 4.0

5750 บาท
4025 บาท
ULTRA VESTA 4.0
SALE

ULTRA VESTA 4.0

4600 บาท
3220 บาท
ADVENTURE VESTA 4.0
SALE

ADVENTURE VESTA 4.0

5450 บาท
3815 บาท
HYDRO TANK | WOMEN
SALE

HYDRO TANK | WOMEN

3050 บาท
2135 บาท
ULTRALIGHT TEE | MEN
SALE

ULTRALIGHT TEE | MEN

2200 บาท
1540 บาท
ULTRALIGHT TEE | WOMEN
SALE

ULTRALIGHT TEE | WOMEN

2200 บาท
1540 บาท

SEARCH