0

SUPERFEET

Comfort  |  Naturally Supportive  |  Energizing Foundation


กว่า 40 ปีที่ SuperFeet ได้คิดค้นและประดิษฐ์ Insole ด้วยแนวคิดว่า ชีวิตของเราจะต้องดีขึ้น 

ด้วยการผสมผสานความรู้ทางด้านการแพทย์เฉพาะทางเรื่องเท้า ( Podiatric Science ) เข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกี่ยวกับวัสดุ 

ออกแบบมาให้มีรูปทรงโค้งแบบ 3 มิติ โค้งเว้า สอดรับเป็นเนื้อเดียวกันกับฝ่าเท้า ส้นเท้า และอุ้งเท้า 

ส่งเสริมให้การเคลื่อนไหวเป็นอย่างธรรมชาติที่สุด


WASHINGTON  |  USA

SEARCH